Found 32 items

▪ Pernyataan Khidmat dari Dua Praktisi Dafa

4 Feb. 2015 - ...

▪ Pernyataan Khidmat dari Dua Praktisi Dafa

4 Feb. 2015 - ...

▪ Pernyataan Khidmat dari Dua Praktisi Dafa

11 Nov. 2014 - ...

▪ Pernyataan Khidmat dari Dua Praktisi Dafa

8 Nov. 2014 - ...

▪ Pernyataan Khidmat dari Dua Praktisi Dafa

5 Okt. 2014 - ...

▪ Pernyataan Khidmat dari Dua Pendukung Dafa

4 Okt. 2014 - ...

▪ Pernyataan Khidmat dari Dua Praktisi Dafa

18 Sep. 2014 - ...

▪ Pernyataan Khidmat dari Dua Pendukung Dafa

17 Sep. 2014 - ...

▪ 35 Orang Menyatakan Niat mereka untuk Melanjutkan Berlatih Falun Gong

23 Feb. 2014 - ...

▪ 33 Orang Menyatakan Niat mereka untuk Melanjutkan Berlatih Falun Gong

23 Feb. 2014 - ...

▪ 53 Orang Mendeklarasikan Pernyataan Khidmat Melanjutkan Berlatih Falun Gong

23 Feb. 2014 - ...

▪ Pernyataan Khidmat 136 Non - Praktisi Yang Tersadarkan

23 Feb. 2014 - ...

▪ 27 Orang Menyatakan Niat mereka untuk Lanjutkan Berlatih Falun Gong

23 Feb. 2014 - ...

▪ 122 Pernyataan Khidmat dari Bukan Praktisi yang Telah Tersadarkan

24 Jan. 2013 - ...

▪ 89 Pernyataan Khidmat Dari Orang Yang Bukan Praktisi dan Telah Tersadarkan

25 Maret 2012 - ...

▪ Pernyataan Khidmat Dari Dua Praktisi Dafa di China

19 Maret 2012 - ...

▪ 58 Orang Menyatakan Diri Untuk Kembali Berlatih Falun Gong

3 Jan. 2012 - ...

▪ 79 Pernyataan Khidmat Non-Praktisi yang Tersadarkan

31 Des. 2011 - ...

▪ 49 Orang Menyatakan Niat untuk Melanjutkan Latihan Falun Gong

27 Des. 2011 - ...

▪ 45 Orang Menyatakan Tekad Mereka Untuk Kembali Berlatih Falun Gong

13 Nov. 2011 - ...

▪ 120 Pernyataan Khidmat Dari Bukan Praktisi Yang Telah Tersadarkan

10 Okt. 2011 - ...

▪ 33 Orang Menyatakan Tekad Mereka Untuk Kembali Berlatih Falun Gong

5 Okt. 2011 - ...

▪ 100 Orang Menyatakan Niat Mereka Untuk Kembali Berlatih Falun Gong

29 Agu 2011 - ...

▪ 174 Orang Menyatakan Niat Mereka Untuk Kembali Berlatih Falun Gong

7 Juni 2011 - ...

▪ 44 Orang Menyatakan Tekad Mereka Kembali Berlatih Falun Gong

24 April 2011 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018